Klinika Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o.o.

Copyright © 2015 - 2018

Biznesplan jest narzędziem badającym opłacalność konkretnych przedsięwzięć biznesowych. Może on służyć ocenie wewnętrznej firmy, ustaleniu strategii jej dalszej działalności oraz określeniu metod i kierunków rozwoju. Z racji swojego zastosowania jest wymagany nie tylko przez jednostki wdrażające fundusze strukturalne, ale także przez banki i potencjalnych partnerów.

 

W zależności od celu przedsiębiorcy w biznesplanie opisuje się prowadzoną działalność gospodarczą i plany jej rozwoju, oferowane produkty czy usługi, sposób wejścia na rynek, pozycję na tle konkurencji, inwestycje, które należy wykonać oraz nakłady niezbędne do poniesienia i sposób ich finansowania.

 

Różne są typy biznesplanów, m.in: Biznesplany sporządzane są m.in.:

  • W celu oceny opłacalności konkretnego projektu inwestycyjnego (w tym dla start-up’ów)

  • Dla celów restrukturyzacji kredytów bankowych – plan naprawczy

  • W odniesieniu do przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zmiennych czynników jego otoczenia

  • W celu analizy połączenia podmiotów gospodarczych wraz z identyfikacją efektów synergii

 

Nie ma jednakowych biznesplanów i szablonów kalkulacyjnych. Dla Państwa przygotujemy unikalny i dopasowany do potrzeb projektu

Biznesplan