Klinika Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o.o.

Copyright © 2015 - 2018

  • To ponad 20 letnie doświadczenie w wykonywaniu biznesplanów, wycen i innych projektów z różnych branż.

  • Biznesplany wykonane są profesjonalnie, szybko i zgodnie z zalecanymi standardami UNIDO i Banku Światowego.

  • To umiejętność działania pod presją czasu, elastyczność, rzetelność i odpowiedzialność.

  • Projekt jest dostosowany do konkretnego adresata i sporządzany według jego wymagań.

  • Wykonamy biznesplan dla małej inwestycji, ale również pod budowę fabryki.

  • Adresat biznesplanu nie prosi o jego poprawę - najważniejsza w projekcie jest zawartość merytoryczna, ale dzięki oprawie wizualnej projekt jest czytelny, przejrzysty i klarowny dla odbiorcy.

  • Czas to pieniądz! Szanujemy swój czas, ale przede wszystkim czas naszego Klienta.

  • Wykonujemy biznes plany w języku polskim i angielskim (dla banków i funduszy inwestycyjnych w Polsce i za granicą).

  • Wykonywane przez nas prace to wysoka jakość za rozsądną cenę.

 

Zasięg świadczonych usług obejmuje teren całego kraju przy współpracy z Klientami ze wszystkich sektorów gospodarki. 

 

Cena usług negocjowana jest z zamawiającym indywidualnie i zależy od stopnia złożoności zleconej pracy.  

Czynniki, które wpływają na koszt opracowania to między innymi: termin realizacji dokumentu, przeznaczenie dokumentu, jakość przekazanych od klienta informacji o projekcie oraz branży, której projekt dotyczy,

 

Dbając o dobro naszych klientów, staramy się, aby cena opracowania biznesplanu była jak najniższa przy zachowaniu jak najwyższej jakości dokumentu oraz innych świadczonych przez nas usług.

Dlaczego właśnie Nano Consulting?