Klinika Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o.o.

Copyright © 2015 - 2018

Dotacje

Specjalizujemy się w projektach skierowanych głównie do Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. Wykonamy całą dokumentację (wniosek oraz studium wykonalności projektu wraz z analizą wstępną), która pozwoli na dokonanie wyboru najlepszego wariantu inwestycji.

 

W 2017 roku wspólnie z Kliniką Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej sp. z o.o. wykonaliśmy Studium Wykonalności Projektu pn.: „Przebudowa i termomodernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności przesyłania ciepła”. Projekt otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niniejsze opracowanie, w tym jego struktura, zostało sporządzone zgodnie z metodyką określoną dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” (Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17).