Klinika Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o.o.

Copyright © 2015 - 2018

Oferta

  • Wycena przedsiębiorstwa

  • Wycena wartości niematerialnych i prawnych.

  • Dokumenty z wyceny przedsiębiorstwa.

  • Biznesplan.

  • Studium wykonalności (FEASIBILITY STUDY).

  • Dotacje.